Klubben / Klubben Iøvrigt

Klubben Iøvrigt

Bestyrelse

Generalforsamling
 
Som vedtægterne foreskriver er der hvert år i 1. kvartal generalforsamling i Lemming Idrætsforening.
 
På generalforsamlingen vælges bestyrelse og udvalgsformænd, fastsættes kontingent og indkomne forslag sættes til debat.
Beretning og regnskaber fremlægges og godkendes.
Der skrives referat og dette indeholder den samlede oversigt over den nye bestyrelse.
 
Referat fra generalforsamling d. 28 februar 2018 
 
Formand
Jesper Bang 
Lemming IF | Lemming Skolevej 10 A, 8632 Lemming  | Lemmingif@outlook.dk