Klubben / Klubben Iøvrigt / Lokalområdet

Lokalområdet

Lokalbladet
Et nyt organ så i 2002 dagens lys. I et samarbejde mellem flere foreninger og menighedsråd og med økonomisk støtte fra Silkeborg Kommune lykkedes det at få et nyt blad - Lokalbladet - på gaden i foråret 2002.
Vi glæder os meget over de første numre og den udvikling der har været i bladets tilblivelse og det ejerskab der allerede er opstået omkring bladet, et ejerskab som langsomt udvides til en større og større kreds af personer og foreninger. Se online version. Klik her
Velkommen til et godt og positivt samarbejde om Lokalbladet for det nordlige opland i Silkeborg Kommune.
Redaktionen har brug for din/Jeres støtte og beder om Jeres bidrag, Jeres historie og ikke mindst Jeres ideer til bladets videre udvikling. Redaktør for lokalbladet er Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 8600 Silkeborg, tlf.: 8685 5502
 
2018
 
 
2017
 
 
 
 
 
2016
 
 
 
 
 
2015
 
 
 
 
 
 
2014
 
 
 
 
 
 
2013
 
 
 
 
 
 
Skoler
Med dette afsnit vil vi gerne give skolerne i vores lokalområde mulighed for en kort præsentation og så iøvrigt henvise til de respektive skoleblade m.m. som der udgives fra den enkelte skole.
Lemming Skole blev i 91 lukket som led i en større ændring i skolestrukturen i Silkeborg Kommune, hvorefter alle børn i området havde Skægkærskolen som folke- og distriktsskole. 10 år senere blev der taget initiativ til oprettelse af Friskolen i Lemming, som i sommeren 2002 åbnede dørene for de første elever. Det betyder at der igen er to skoler i lokalområdet som vi betragter som vore skoler og dem vil vi gerne give lidt spalteplads:
Skægkærskolen, Sindingvej 15, 8600 Silkeborg, tlf. 8685 5600.
Friskolen i Lemming, Bygade 2a, 8632 Lemming, tlf. 8685 9333
Foreninger
 
I et lokalsamfund som vores er der ud over idrætsforeningen en række andre foreninger som socialt, kulturelt og samfundsmæssigt samler børn og voksne. Disse mange foreninger vil vi gerne give mulighed for en kort præsentation og håber at denne hjemmeside sammen med lokalbladet kan udvide kendskab og fælleskab omkring foreningslivet i vore sogne.
Vi har på forhånd samlet en stribe foreninger og håber at de "glemte" vil melde sig og dermed gøre denne side til et værktøj til såvel nuværende som kommende indbyggere i lokalområdet. Vi håber også at denns hjemmeside kan være et bindeled mellem lokalområdet og omverdenen på såvel kommunalt som lidt større plan.
Vi har valgt følgende:
Lokalhistorisk forening for Lemming/Serup/Sejling/Sinding
Lemming Sogns Borgerforening
Serup Borgerforening
Sejling Borgerforening
Familie og Samfund
Lemming IF | Lemming Skolevej 10 A, 8632 Lemming  | Lemmingif@outlook.dk